Data dodania:  2023-03-31

Założeniem projektu „Kajakiem przez Śląskie” realizowanego przez Śląską Organizację Turystyczną od 2020 r. było wykorzystanie niewątpliwego potencjału śląskich rzek w celu popularyzacji turystyki kajakowej wśród turystów i osób odwiedzających województwo śląskie, zwłaszcza, że dotychczas Śląskie nie było kojarzone z tym rodzajem turystyki.          

W ramach projektu wykonano audyt inwentaryzacyjny, łącznie 15 rzek w województwie śląskim, a mianowicie: Warty, Liswarty, Odry, Rudy, Białej Przemszy, Pilicy, Krztyni, Kanału Gliwickiego, Kłodnicy, Małej Panwi, Wisły, Olzy, Szotkówki i Piotrówki. W wyniku audytu pozyskana została dokumentacja filmowa, fotograficzna oraz opisowa całego szlaku, jak również zapis śladu GPX.

Na podstawie wymienionych powyżej danych pozyskanych w wyniku audytu, opracowane zostały projekty oznakowania szlaków kajakowych. Oznakowanie szlaku kajakowego zakłada ustawienie znaków ostrzegawczych (przeszkody na rzece, progi wodne i jazy, elektrownie wodne itp.) oraz informacyjnych (kilometraż rzeki, nazwy mijanych miejscowości, atrakcje turystyczne przy rzece, miejsca przystankowe itp.) wzdłuż linii brzegowej, a także tablic informacyjnych w miejscach etapowych, zawierających mapę szlaku, ABC kajakarza, objaśnienia do oznakowania na szlaku kajakowym, sugerowane etapy spływu na danej rzece z informacją graficzną dotyczącą atrakcyjności, trudności i uciążliwości danego odcinka rzeki.

Od 2020 roku wykonano oznakowanie 10 rzek:

Warta – 58,5 km (w dwóch odcinkach), Listwarta – 41 km, Ruda – 25,2 km, Odra – 37,8 km (w dwóch odcinkach), Pilica – 23,6 km, Krztynia – 4,5 km, Białka-Lelowska – 13,6 km, Kanał Gliwicki – 24 km, Kłodnica – 10,2 km, Mała Panew – 11 km.

Pozostałe rzeki, na których audyt potwierdził możliwość wytyczenia szlaku kajakowego będą znakowane w kolejnych latach.

Dla każdej rzeki, na której wyznakowany został szlak kajakowy, zaplanowano również wykonanie oznakowania drogowego dojazdu do miejsc wodowania kajaków, w postaci znaków drogowych E-22. Do roku 2022 oznakowano w ten sposób dojazd do miejsc wodowania kajaków na: Rudzie, Odrze, Kanale Gliwickim i Małej Panwi. Dla kolejnych rzek zaplanowano takie oznakowanie w kolejnych latach.

W ramach promocji znakowanych szlaków kajakowych opracowane zostały drukowane mapy szlaków kajakowych przeznaczone do bezpłatnego rozdawania wśród turystów, a także interaktywne wersje tych map, dostępne na stronach www: slaskie.travel,  kajaki.slaskie.travel i kajakiemprzezslaskie.pl, umożliwiające obejrzenie konkretnych miejsc niebezpiecznych lub przystankowych dzięki umieszczonym tam filmom, zdjęciom i opisom, a także zaplanowanie własnej trasy dostosowanej do możliwości kajakarza, dzięki pozyskanym z mapy informacjom o długości wybranego fragmentu rzeki i przewidywanym czasie jego przepłynięcia.

Wyświetlenia:  141